“Tôi đến Sapa khi đó vào mùa đông, trời lạnh và có tuyết rơi. Lang thang trên những con phố dài và đông đúc người qua lại, tôi không biết mình sẽ làm gì vì khi đó tôi đi một mình. Tôi sực nghĩ ra một kế hoạch […]