Ở Sapa dân tộc Xá Phó có số phó ít nhất với những tên gọi vô cùng là khác như: Pú Dang, Pu La, Bổ Phi Pạ, Xá Phu, Mù Dí Pạ Phổ….sống chủ yếu ở những vùng xa xôi hèo lánh không thường xuyên tiếp xúc với […]