Tôi còn nhớ trong lời bài hát Sapa nơi gặp gỡ đất trời có câu hát: “Bồng bềnh bồng bềnh mây trắng, thấp thoáng lô nhô rừng cây; Long lanh trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên”. Phải chăng chỉ với hai câu hát ấy […]