Sapa – bức tranh tuyệt diệu của Tây Bắc luôn hứa hẹn những điều tuyệt vời nhất cho khách du lịch đến tham quan. Những ai đã từng đến Sapa hầu hết muốn dẻo chân lại nơi đây một lần nữa, những ai chưa một lần đến thăm […]