Sapa trong bạn là gì? Chắc có lẽ Sapa với bạn là những địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp chốn thần tiên như núi Hàm Rồng, bản Cát Cát, thung lũng Mường Hoa, Thác Bạc hay đỉnh Phan-xi-păng hùng vĩ…; Sapa còn là những nét đẹp văn […]