Sapa là địa danh nổi tiếng của vùng Tây Bắc, thị trấn Sapa mờ sương huyền ảo với rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng làm mê đắm lòng người, cùng với đó là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã làm nên bản […]